Aż 95 proc. przedsiębiorstw zezwala pracownikom na korzystanie w takiej czy innej formie z własnych urządzeń w miejscu pracy – wynika badania Horizons Study przeprowadzonego przez dział internetowych rozwiązań biznesowych Cisco, w którym wzięło udział 600 szefów działów informatyki i działów biznesowych.

Co istotne,  84 proc. respondentów nie tylko zezwala na korzystanie z takich urządzeń, ale także zapewnia do nich pomoc techniczną w pewnych zakresie, 36 proc. objętych ankietą przedsiębiorstw zapewnia pełną pomoc techniczną do prywatnych urządzeń pracowników. Innymi słowy, firmy te zapewniają pomoc techniczną do wszystkich urządzeń (smartfonów, tabletów, laptopów itd.), które pracownicy przynoszą do pracy.

W raporcie stwierdzono też, że średnia liczba podłączonych do sieci urządzeń przypadających na jednego pracownika merytorycznego wzrośnie z poziomu 2,8 szt.(dane z 2012 roku) i wyniesie w 2014 r. 3,3 szt. Wynika to z faktu, że potrzeba mobilności nasila się. 78 proc. pracowników umysłowych wykorzystuje w pracy urządzenia mobilne, a 65 proc. tych pracowników musi w celu wykonywania powierzonych im zadań mieć łączność mobilną.