Fiński regulator rynku telekomunikacyjnego [b]FICORA[/b] (ang. [i]Finnish Communications Regulatory Authorithy[/i]) ustalił stawki hurtowej terminacji połączeń w sieciach mobilnych na 2011 i 2012 r. W przyszłym roku maksymalna stawka nie może przekroczyć 3,5 eurocenta (14,35 gr) za minutę, a za dwa lata 2,8 eurocenta (11,48 gr) za minutę. Na mijający rok stawka MTR wyznaczona została na poziomie 4 eurocentów Finlandia znajduje się grupie pięciu krajów Unii Europejskiej o najniższych stawkach MTR.

FICORA argumentuje ustaloną stawkę MTR poziomem uzasadnionych kosztów oraz wolumenu ruchu w mobilnych sieciach telekomunikacyjnych, jakie zaprezentowali jej operatorzy. Zgodnie z fińskim prawem regulacja dotyczy stawek w sieci operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, ale i wobec pozostałych sieci mobilnych regulator ma prawo wydać rekomendację odnoście stawek terminacyjnych.

Na fińskim rynku działa czterech infrastrukturalnych operatorów komórkowych pośród których trzech ([b]TeliaSonera, Elisa, DNA[/b]) ma udziały rynkowe na poziomie 20-40 proc.