Świat biznesu wiąże duże nadzieje z rozwojem Internetu rzeczy – wynika z badania Cisco przeprowadzonego w 12 krajach generujących 70 proc. światowego PKB.

Na jego podstawie Cisco szacuje, że dzięki wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez Internet wszechrzeczy korzyści w skali światowej gospodarki sięgną 14,4 biliona dolarów w ciągu 10 lat. Najwięcej skorzystają na tym firmy z USA, Chin i Niemiec.

W badaniu 33 proc.  ankietowanych liderów biznesowych i IT uznało, że dzięki rozwojowi Internetu rzeczy światowy rynek pracy wzrośnie o 33 proc.,  a 47 proc. respondentów spodziewa się wzrostu płac. Ma on być efektem pojawienia się nowych zawodów wymagających wysoko kwalifikowanego personelu.

Autorzy raportu podkreślają, że aby osiągnąć korzyści z Internetu rzeczy firmy będą musiały inwestować w wysokiej jakości infrastrukturę technologiczna, zadbać o jej integrację z istniejącą już infrastrukturą oraz wdrożyć efektywne systemy zarządzania informacjami.