Polkomtel: Orange i T-Mobile będą mogły zrobić co chcą po aukcji. Co na to prawnicy?

Publikacja: 07.02.2014 19:50

Polkomtel, operator sieci Plus, jest zdania, że wyjaśnienia prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (stanowiące odpowiedź na pytania potencjalnych uczestników do dokumentacji aukcyjnej) rzucają nowe światło na możliwości współpracy Orange i T-Mobile Polska.

Jedną z odpowiedzi prezes UKE przedstawiciele telekomu interpretują wprost jako zielone światło dla tych operatorów do współdzielenia nie trzech bloków pasma 800 MHz (15 MHz duplex, razem 30 MHz), a czterech (20 MHz duplex, czyli 40 MHz).

Oto, jak wyglądała wymiana zdań.

Pytanie:

4) Czy właściwe jest rozumienie treści zapisu pkt 2.5.3 lit a oraz lit b, że sformułowanie „ilość współwykorzystywanego widma nie przekroczy 30 MHz łącznie”:

a) dotyczy wyłącznie zasobu częstotliwości z zakresu 791-821 MHz oraz 832-862 MHz w zakresie zaliczania przez UKE stacji nadawczych uruchomionych przez operatorów do realizacji zobowiązań inwestycyjnych, a wskazane tu ograniczenie 30 MHz w szczególności nie obejmuje innych pasm, które mogłyby być przedmiotem „współkorzystania” przez współpracujące podmioty (np. pasma 1800 MHz);

b) oznacza, iż współkorzystanie z częstotliwości dywidendy cyfrowej w zakresie obejmującym więcej niż 30 MHz spowoduje jedynie niezaliczenie wybudowanej bądź zmodernizowanej stacji bazowej, na której współwykorzystywane jest więcej niż 30 MHz jako przyczyniającej się do wykonania zobowiązań.

Odpowiedź UKE:

Oświadczenie, o którym mowa w Części 2, pkt. 2.5. Wzoru oferty wskazuje między innymi, że podmiot składający ofertę wstępną przyjmuje do wiadomości, iż Uczestnik może współpracować z innymi podmiotami w zakresie współkorzystania z częstotliwości w paśmie 791-821 MHz oraz 832-862 MHz lub w zakresie budowy wspólnej sieci wykorzystującej częstotliwości w paśmie 791-821 MHz oraz 832-862 również jeśli łączna ilość współwykorzystywanego widma przekroczy 30 MHz łącznie, lecz jedynie współpraca do pułapu 30 MHz widma łącznie będzie traktowana jako realizacja aukcyjnych zobowiązań inwestycyjnych Uczestnika (we współpracy z innymi podmiotami).

Polkomtel skomentował odpowiedź regulatora następująco:

– W wyjaśnieniach 02 (s. 7-8) prezes UKE wprost potwierdziła, że współkorzystanie z częstotliwości 800 pomiędzy dwoma podmiotami może dotyczyć pasma 40 MHz, a ograniczenie 30 MHz będzie brane pod uwagę tylko przy ocenie zobowiązań inwestycyjnych. Jest to jawne przyznanie, że T-Mobile i Orange mogą zrobić co będą chciały, a zapewnienia Prezes UKE o chęci zachowania równowagi i konkurencyjności nie są wiele warte.

Telekom podkreśla też, że w tych samych wyjaśnieniach, UKE uchylił się od określenia sankcji za naruszenie ograniczenia 30 MHz oraz od określenia rodzajów współpracy uważanych za współkorzystania (w ten sposób upoważnienia do uzyskiwania pozwoleń radiowych nie będą uważane za współkorzystanie).

Co na to prawnicy? – Z dokumentacji aukcyjnej i stanowiska Prezes UKE wynikało, że operatorzy mogą współdzielić maksymalnie trzy bloki pasma z zakresu 800 MHz wygrane w aukcji. Tymczasem opublikowane wyjaśnienia do dokumentacji przetargowej czytane literalnie wskazują, że kilka podmiotów może współdzielić więcej niż trzy bloki pasma – mówi rpkom.pl Jacek Wilczewski, wspólnik z kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy.

Przyznaje, że odpowiedź regulatora można rozumieć tak, jak rozumie ją Polkomtel, ale też wskazuje, że w swojej odpowiedzi regulator nie mówi wprost o kooperacji dwóch operatorów. Wiadomo, że prezes UKE był zwolennikiem budowy wspólnej sieci na częstotliwości 800 MHz.

Jacek Strzałkowski, rzecznik UKE odmówił dziś dodatkowych komentarzy urzędu nt. interpretacji opisywanego wyjaśnienia.

Polkomtel, operator sieci Plus, jest zdania, że wyjaśnienia prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (stanowiące odpowiedź na pytania potencjalnych uczestników do dokumentacji aukcyjnej) rzucają nowe światło na możliwości współpracy Orange i T-Mobile Polska.

Jedną z odpowiedzi prezes UKE przedstawiciele telekomu interpretują wprost jako zielone światło dla tych operatorów do współdzielenia nie trzech bloków pasma 800 MHz (15 MHz duplex, razem 30 MHz), a czterech (20 MHz duplex, czyli 40 MHz).

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek