Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował aktualny wykaz miejscowości dla najbliższego naboru wniosków w 8.4 POIG, w których mogą być realizowane projekty w ramach działania 8.4 POIG (budowa sieci ostatneij mili).

Plik do pobrania zawiera wykaz miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30 proc.

Zaktualizowany w marcu 2013 r. wykaz miejscowości powstał w oparciu o dane przekazane przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, przeprowadzonej w 2012 r., po uwzględnieniu inwestycji TP , realizowanych w ramach porozumienia zawartego przez firmę z UKE oraz zatwierdzonych projektów realizowanych w ramach RPO, w których budowane będą sieci dostępowe, a także zatwierdzonych projektów z wszystkich dotychczasowych naborów wniosków w ramach działania 8.4 POIG.

W najbliższym czasie wykaz miejscowości będzie dostępny  także w postaci wyszukiwarki.