Samorządowcy z gminy Głowaczów (woj. mazowieckie) wybrali ofertę krakowskiej spółki Maxto do realizacji projektu „Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów”.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę, oraz późniejszą administracje, szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie gminy. Sieć będzie się składała ze szkieletu (powstanie z wykorzystaniem cyfrowych linii radiowych) oraz dostępowej (powinna być zbudowana z co najmniej siedmiu punktów dostępowych WiFi).

Projekt zakłada też wybudowanie stu przyłączym WiFi dla 100 zestawów komputerowych, które otrzymają mieszkańcy gminy. Za ich dostawę i instalację odpowiadało również będzie Maxto. Ponadto Maxto zajmie się budową czterech przyłączy do sieci dla 90 zestawów komputerów, które będą pracowały w jednostkach podległych gminie. Na liście zadań jest też przebudowa serwerowni i jej wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny.

Przetarg miał charakter otwarty. Mimo to Maxto było jedyną firmą, która wyraziła zainteresowanie realizacją kontraktu. Z tego tytułu otrzyma 1,86 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez samorząd z Głowaczowa miał wartość 2,36 mln zł brutto. Inwestycje jest współfinansowana ze środków unijnych (POIG 8.3).