510 mln zł przychodów zanotował w 2010 r. Exatel S.A. (bez spółek zależnych). Wpływy ze sprzedaży spółki spadły o 7 proc. głównie z powodu spadku przychodów z hurtowych usług głosowych. Rok do roku przychody operatora z tego tytułu zmniejszyły się o 35 mln zł (w ciągu dwóch lat przeszło 60 mln zł), czyli o 15 proc.

W komentarzu do sprawozdania zarząd Exatela mówi o ograniczaniu niskomarżowych transakcji terminacyjnych (Exatel należy do jednego z największych hurtowników na telekomunikacyjnym rynku). Trzeba również pamiętać o redukcji stawek MTR, które przyczyniły się do znacznych strat operatorów hurtowych.

Exatelowi udało się natomiast podnieść przychody z usług transmisji danych o prawie 6 proc. Wzrosły również kosmetycznie przychody z transmisji danych, za to spadły – i to dosyć znacznie (o 13 proc.) – przychody ze sprzedaży usług internetowych.

Spółce udało się jednak wypracować przyzwoite wyniki finansowe. Wynik EBIDTA wyniósł 134,5 mln zł (+5 proc.), a zysk netto 40 mln zł (+33 proc.)

Po przeprowadzeniu audytu Exatel opublikuje również skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Większy wpływ na nie mogą mieć jeszcze m.in. wyniki Niezależnego Operatora Międzystrefowego.