Ochrona cyberprzestrzeni. Nowe zadania i koszty dla operatorów

Publikacja: 13.10.2010 10:47

[b]Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[/b] przesłało organizacjom branżowym [link=hhttp://bip.mswia.gov.pl/rpoc]projekt [i]Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2011-2016[/i]. Informację na ten temat podała [b]Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji[/b][/link]. Z dokumentów zaprezentowanych przez MSWiA nie wynika jeszcze dokładnie, jakich nowych zadań mogą się spodziewać przedsiębiorcy telekomunikacyjni, ani ile ich to będzie kosztowało. Że jednak nowe zadania się pojawią jest pewne. Dokument wskazuje bowiem niedwuznacznie, że w ochronę cybrprzestrzni zaangażowani będą [i]przedsiębiorcy telekomunikacyjni, posiadający własną infrastrukturę telekomunikacyjną[/i].

Załącznik 22 do Programu dotyczy właśnie współpracy jednostek odpowiedzialnych za jego wdrożenie i realizację z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Dokument ten przewiduje między innymi wymianę informacji o zagrożeniach i sposobach reagowania na nie, ale również zakłada wprowadzenie do umów abonenckich konkretnych zapisów dotyczących ochrony cyberprzestrzeni oraz opracowanie sposobów informowania użytkowników o tych zagrożeniach. To zaś może się przełożyć bezpośrednio na biznes operatorów, chociażby przez konieczność sporzędzania nowych wzorów umów i przesłania ich klientom do akceptacji.

W celu mierzenia efektów podjętych działań przewidywany jest nowy – doroczny system – raportowania ze strony operatorów. Operatorzy będą relacjonowali swoje działania związane z ochroną cyberprzestrzeni do [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b].

Wstępny zarys zasad współpracy nie specyfikuje kosztów tych działań. Można wnosić, że MSWiA przewiduje pokrycie ich zarówno w funduszów publicznych, jak i środków własnych operatorów. Program przewiduje również zacieśnienie współpracy z producentami urządzeń i systemów podnoszących poziom bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Wszystkie cele mają zostać osiagnięte w latach 2011-2016. Pierwszych kosztów MSWiA spodziewa się od 2012 r. Program przewiduje konieczność dokonania zmian legislacyjnych, ale nie wiadomo, czy dotkną one również ustawę Prawo telekomunikacyjne.

[ramka][b]Z [b]Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2011-2016[/b][/b]: Z uwagi na wzrost zagrożeń ze strony sieci publicznych, od których całkowita separacja jest niemożliwa, a także fakt rozproszonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo teleinformatyczne, niezbędne jest skoordynowanie działań w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń ze strony cyberprzestrzeni, które umożliwią szybkie i efektywne reagowanie na ataki wymierzone przeciwko systemom, sieciom teleinformatycznym i oferowanym przez nie usługom.

Systemy i sieci teleinformatyczne eksploatowane przez administrację rządową, organy władzy ustawodawczej, władzy sądowniczej, samorządu terytorialnego, a także strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa przedsiębiorcy (np. podmioty działające w obszarze telekomunikacji, energii, gazu, bankowości, a także podmioty o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa, podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia) jak również przedsiębiorcy oraz użytkownicy indywidualni cyberprzestrzeni będą objęte niniejszym Programem i rozumiani jako użytkownicy cyberprzestrzeni.[/ramka]

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu