Urząd Komunikacji Elektornicznej prowadzi rozpoznanie rynku w celu  oszacowania ceny  System Monitorowania Parametrów Usług Szerokopasmowych i zamieścił  ogłoszenie w tej sprawie.

Kilka miessiecy temu UKE oglosił już przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i utrzymanie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych. Jednak został onł unieważniony, ponieważ  jedyna złożona w postępowaniu oferta przewyższa pod względem wartości kwotę, która przeznaczył na to zadanie regulator.  Teraz UKE przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania po raz drugi.