Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia, które szczegółowo określa zestaw udogodnień dla niepełnosprawnych, jakie będą musieli zapewnić operatorzy telekomunikacyjni. Mają one związek przede wszystkim z procesem obsługi klienta i komunikacją oferty.

Należeć do nich będzie m.in. specjalnie oznaczone stanowisko dedykowane obsłudze niepełnosprawnych, które będzie musiało również zapewnić odpowiednio sposoby komunikacji z osobami niedosłyszącymi i niedowidzącymi. Potrzebne będzie również stanowisko zapewniające zdalną usługę tłumacza migowego dla osób głuchoniemych.

Umowy, regulaminy i cenniki będą musiały mieć formy przystępne także dla osób słabo widzących, a na specjalne żądanie także zapisane językiem Braille’a.

Tytuł konsultowanego rozporządzenia sugeruje, że te obowiązki będa dotyczyły przedsiębiorców świadczących usługi telefoniczne, chociaż w projekcie rozporządzenia wymiennie stosowane jest sformułowanie „usługi telekomunikacyjne”. Uzasadnienie projektu wyjaśnia jednak, że rozporządzenie jest następstwem zmian zasady świadczenia usługi powszechnej. Stąd można domniemywać, że katalog usług objętych powyższymi obowiązkami będzie tożsamy z dawnym zestawem składającym się na usługę powszechną.

Kiedyś takie obowiązki ciążyły na operatorze zobowiązanym, ale po likwidacji takiej funkcji rozciągnięte zostaną na cały rynek.