– W rozwój szybkiego internetu na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych spółka zainwestuje w ciągu najbliższego półtora roku ok. 200 mln zł – powiedział [b]Grzegorz Małetka[/b], członek zarządu [b]Nordisk Polska[/b], spółki z grupy [b]Polkomtela[/b]. Zgodnie z zapowiedziami, sieć CDMA zostanie komercyjnie uruchomiona jeszcze w tym roku. Jednocześnie spółka zapewniła, że wypełni zobowiązania, jakie nakłada na nią decyzja o rezerwacji częstotliwości 420 MHz. Nordisk znalazł się pośród tych spółek, które [link=http://www.rp.pl/artykul/439825,510885.html][b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] wymienił pośród nierzetelnych dysponentów częstotliwości radiowych.[/link]

Nordisk Polska zapewnia jednak, że spółka wypełni swoje zobowiązania i na koniec 2010 r. będzie oferować usługi na 75 proc. powierzchni kraju, a na koniec roku 2011 jej oferta dostępna będzie na obszarze 95 proc. Polski.