Według badania agencji SW Research przeprowadzonego na zlecenie firmy Trend Micro na grupie losowo wybranych ośmiuset polskich internautów w wieku 18-65 lat wynika, że niemal 58 proc. respondentów korzysta z urządzeń przenośnych, tj. smartfonów lub tabletów.

Nieco częściej po te mobilne nowinki technologiczne sięgają mężczyźni (61,2 proc.) niż kobiety (54,5 proc.). Częstotliwość korzystania z tego sprzętu zależy także od wieku użytkownika. Najbardziej aktywna jest grupa wiekowa 18-24 (65,3 proc.) oraz 35-44 (65,5 proc.). Rzadziej smartfona lub tabletu używają osoby po 45 roku życia, ale nadal stanowią one silną grupę konsumentów (47,7 proc.).

Badania te pokazały, że 78,1 proc. ankietowanych przechowuje na swoim mobilnym urządzeniu także dane dostępowe do poczty elektronicznej lub kont na profilach społecznościowych, 36,3 proc. prywatne notatki i pliki tekstowe, a 19,7 proc. – hasła.

Zamiar wykorzystania oprogramowania zabezpieczającego urządzenia mobilne w najbliższej przyszłości deklaruje aż 75 proc. respondentów, co zdaniem Trend Micro świadczy o rosnącej świadomości konsumentów i zainteresowaniu Polaków tą kwestią.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie firmy Trend Micro w lutym 2013 roku. Do przeprowadzenia badania wykorzystano metodę internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. Badaniem objęto łącznie 800 panelistów StudentsWatch.pl w wieku 18-65 lat.