Firma analityczna Audytel przygotowała różne scenariusze rozwoju rynku komórkowego po przetargu na częstotliwości 1800 MHz. Oszacowała skalę tzw. „dobrobytu społecznego”, czyli korzyści jakie mogliby odnieść konsumenci, Skarb Państwa i operatorzy infrastrukturalni za sprawą takiego, a nie innego rozdysponowania częstotliwości zdatnych do świadczenia usług LTE.  Różnicę między skrajnymi scenariuszami oszacowano aż na 6 mld zł. Jeśli brać te wyliczenia dosłownie, Urząd komunikacji Elektronicznej będzie miał ciężki orzech do zgryzienia.

Audytel przedstawia raport pt. „Gra o sześć miliardów. Analiza scenariuszowa i bilans dobrobytu możliwych rozstrzygnięć przetargu na częstotliwości 1800 MHz” w najbliższy piątek.