Do takiej koncepcji przekonywał podczas konferencji Telecoms IQ FTTx Summit Europe w Berlinie słoweński integrator i operator sieciowy Vahta, który buduje dostępowe sieci optyczne na terenach niskozurbanizowanych. W warunkach Słowenii oznacza to poniżej 50 osób na kilometr kwadratowy (dla porównania: średnia gęstość zaludnienia Polski, to ponad 120 osób/km2, a średnia gęstość najmniej ludnego Podlasia – ok. 60 osób/km2).

Vahta przekonuje do ekonomiki takiego rozwiązania, które w długim okresie ma być najkorzystniejsze ze wszystkich, a jego efekty wykraczać poza sam rynek telekomunikacyjny, zwiększając konkurencyjność gospodarczą osieciowanego regionu.

Vahta buduje sieci dostępowe z wykorzystaniem środków unijnych do 60 proc. wartości inwestycji. Część kosztów optycznego dostępu ponosi klient. Vahta działa wyłącznie, jako operator hurtowy, udostępniając detalicznym partnerom linie optyczne 1 Gb/s w cenie ok. 15-16 euro miesięcznie. Operatorzy detaliczni zapewniają klientom komplet usług telekomunikacyjnych oraz dostarczają urządzenie abonenckie.

W stosunkowo niewielkiej na razie sieci o zasięgu ponad 13 tys. HP penetracja wykupionymi usługami ma sięgać obecnie 65 proc. Partnerem Vahty jest słoweński dostawca infrastruktury sieciowej Iskratel.

Chociaż dzisiaj operator finansuje działalność głównie z dotacji unijnych, to jednak szuka także komercyjnego finansowania na rozwój swojej sieci, przekonując do efektywności binzesowej przyjętego modelu działania.