Dzisiaj Sejm przegłosował poprawkę poselską do Prawa telekomunikacyjnego, która umożliwi sformalizowanie porozumienia, jakie w ubiegłym roku zawarł [b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] z [b]Telekomunikacją Polską[/b].

– Poprawka została przyjęta – informuje poseł [b]Antonii Mężydło[/b], [link=hhttp://www.rp.pl/artykul/500510.html]który był inicjatorem tej nowelizacji[/link].

Dzisiaj przyjęty został [link=http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/A69BF041F41152FBC12577A8004207ED/$file/3381.pdf]artykuł 43a[/link] Prawa telekomunikacyjnego, który umożliwi Urzędowi wydanie formalnej decyzji regulacyjnej o podjęciu różnego rodzaju zobowiązań przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Dzięki temu Urząd zyska ustawowe narzędzie egzekwowania tych zobowiązań, ale również operator przewidzianą prawem ścieżkę odwoławczą od decyzji regulacyjnej. Zawarte w ubiegłym roku porozumienie ma charakter deklaratywny. Jedynym elementem nacisku na TP, jakim dysponuje UKE, jest zawieszona procedura separacji funkcjonalnej operatora narodowego. Teraz urząd i operator będą musieli przejść przewidzianą artykułem 43a procedurę, aby wydana została decyzja o porozumieniu.

Przyjęta dzisiaj nowela może również posłużyć za podstawę prawną do [link=http://www.rp.pl/artykul/439825,546645.html]porozumienia inwestycyjnego, jakie dzisiaj UKE zaproponował operatorom sieci komórkowych[/link].