Dwie firmy podzielą się kontraktem na dostawę i montaż urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla nowego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przetarg podzielony był na trzy części. W pierwszej, dotyczącej dostawy przełączników sieciowych, najlepszą ofertę złożyła krakowska firma Zakład Systemów Komputerowych ZSK. Jej wartość to 13,3 mln zł. Podmiot jako jedyny zabiegał o to zlecenie.

Oferta Zakładu Systemów Komputerowych ZSK okazała się też najlepsza w drugiej części postępowania na dostawę urządzeń sieci WiFi (minimum dwa kontrolery WiFi i 60 punktów dostępowych). Nie miała konkurentów. Jej wartość to 0,4 mln zł brutto.

Ostatnia z części przetargi dotyczyła dostawy centralnego firewalla (układ składał się będzie z dwóch firewalli w konfiguracji redundantnej). Jedynym podmiotem, który wyraził gotowość realizacji zadania był rzeszowski Commcord. Zainkasuje blisko 1,8 mln zł brutto.