Przez sieci mobilne przesyłane są coraz większe ilości danych. Między 2012 r. a 2013 r. statystyczny użytkownik technologii mobilnych podwoił swoje miesięczne potrzeby w tym zakresie – wynika z analiz firmy Cisco. W USA i kilku krajach wartość ta miesięcznie na urządzenie przekracza już 1 GB danych.

Najbardziej aktywni w tym zakresie są użytkownicy urządzeń mobilnych w Ameryce Północnej, gdzie statystyczny abonent takich usług miesięcznie transferuje 1,38 GB danych, tj. o ponad 1 GB więcej niż średnia światowa 356 MB. W przypadku pojedynczych krajów przoduje Japonia, gdzie statystyczny użytkownik urządzenia mobilnego „zużywa” 1,87 GB danych. Na drugim miejscu jest USA – 1,41 GB, a następnie Korea Południowa – 1,25 GB.

Według Cisco to dlatego, że kraje te jako pierwsze wdrożyły technologię LTE, która pobudza „apetyt” na dane. To powoduje też, że w tyle pod tym względem jest Europa Zachodnia, która później wdrażała LTE i tam statystyczny użytkownik urządzenia mobilnego transferuje miesięcznie 717 MB danych.

Jak oszacowała Cisco w 2013 w sieciach mobilnych na świecie przesyłano 1,5 eksabajttów danych miesięcznie. Do 2018 roku liczba ta ma wzrosnąć do 15,9 eksabajtów.