Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej) w ramach projektu „Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia” zleciło Telekomunikacji Polskiej wykonanie usług przy wdrożeniu wspomnianej infrastruktury. Wartość kontraktu ustalono na 12,79 mln zł brutto. Kwota w pełni pokrywa się z budżetem zarezerwowanym na ten cel. W przetargu na realizację tej części projektu wpłynęły dwie oferty. Konkurencyjną złożyło Sygnity, ale zebrała mniejszą ilość punktów.

W drugim przetargu dotyczącym dostawy, instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum Integrated Solutions (lider, spółka w 100 proc. zależna od Telekomunikacji Polskiej), Telekomunikacja Polska i giełdowy Comp. Wartość zlecenia wynosi 9,41 mln zł. W tym przypadku budżet miał wartość prawie 12,8 mln zł.

Trzeci z przetargów dotyczył dostawy i instalacji infrastruktury teleinformatycznej w centrum przetwarzania danych. Wygrał go Sygnity. Wartość oferty wyniosła 9,96 mln zł brutto przy budżecie wynoszącym niespełna 7 mln zł brutto. O zlecenie zabiegała też Telekomunikacja Polska, ale jej oferta została odrzucona.

Łączna wartość inwestycji wynosi 32,54 mln zł. Jest współfinansowana ze środków unijnych.