Polskie Sieci Elektroenergetyczne wybrały ofertę Exatela do świadczenie usług dzierżawy łączy cyfrowych na potrzeby technologiczne koncernu.

Jak podano w BIP, telekomunikacyjna spółka udostępni klientowi około 90 łączy cyfrowych 2,048 Mbit/s oraz jedno łącze STM-16 (2,488320 Gbit/s). Ze względu na wymagane wysokie parametry niezawodnościowe i jakościowe łącza muszą być zestawione w oparciu o media przewodowe. Zamawiający nie dopuszcza na jakimkolwiek odcinku zestawienia któregokolwiek łącza w oparciu o transmisję bezprzewodową. Łącza muszą być zestawione w oparciu o sieć światłowodową.

Wartość umowy to blisko 5,19 mln zł brutto. Będzie obowiązywać 27 miesięcy. PSE zastrzegły sobie jednak prawo rezygnacji z części dzierżawionych łączy maksymalnie o 20 proc. wartości oferty brutto. Budżet zamawiającego wynosił 6,12 mln zł brutto.

Przetarg miał charakter ograniczony. Exatel był jedyną firmą, która złożyła ofertę w postępowaniu.