Narodowy operator skrytykował świeżo opublikowany przez powstałą w lutym tego roku organizację Council for European Investment Security raport (do pobrania tutaj), który zdaniem spółki stawia ją w złym świetle.

Raport „Issues In Telecommunications and the Modernization of Poland”, przygotowany przez Roberta J. Shapiro, prezesa CEIS, zwraca uwagę m.in. na przedłużający się spór Telekomunikacji Polskiej z DPTG, którego przedłużanie negatywnie wpływa na wizerunek Polski, inwestycjom w naszym kraju i całej polskiej branży telekomunikacyjnej.

Shapiro jednocześnie jednoznacznie stwierdza, że France Telecom i francuski rząd mają w ręku wszelkie narzędzia, by zamknąć ten spór, jeśli będą tego rzeczywiście chciały.

Telekomunikacja Polska zarzuca raportowi brak obiektywizmu i wybiórczość. – Autor raportu (…) nie przytacza też żadnych faktów dotyczących polskiego rynku telekomunikacyjnego, bardzo kreatywnie natomiast dobierając fakty potwierdzające wielokrotnie powtarzaną w dokumencie tezę – spór TP SA z DPTG szkodzi rozwojowi polskiego rynku telekomunikacyjnego i ma negatywny wpływ na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Zaprezentowany w analizie poziom ogólności danych dyskwalifikuje dokument jako rzetelne opracowanie i sprawia, że równie dobrze mógłby on dotyczyć nie telekomunikacji, ale właściwie każdego innego sektora gospodarki – czytamy w stanowisku TP.

TP podkreśla także, że spór z DPTG jest jednym z głównych wątków, jakimi w swojej krótkiej historii zajęła się CEIS.