Ericsson oraz Telstar, operator z Australii, zaprezentowali transmisję danych w mobilnej technologii szerokopasmowej HSPA Evolution. W czasie testu osiągnięto przepływność 42 Mb/s. Przeciętna szybkośc transmisji danych pobieranych przez użytkowników w czasie testów wyniosła 41,5 Mb/s.
To największe prędkości przesyłu danych osiągnięta w tej technologii w produkcie komercyjnym. Dotychczasową barierą było 28 Mb/s. Zwiększenie przepływności było możliwe dzięki zastosowaniu technologi Dual Carrier, podwajające szybkość połączeń. Jest ono dostępne tylko poprzez aktualizację oprogramowania.