Telekomunikacja Polska w konsorcjum z PTK Centertel wygrały przetarg na projekt „Internet oknem na świat dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka”, który miasto realizuje ramach dziłania 8.3 POIG.

TP i Centertel dostarczą 81 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz będą świadczyć usługi dostępu do mobilnego Internetu dla 50 gospodarstw domowych. Zapewnią także internetową łączność przewodową do Internetu dla siedmiu jednostek podległych Urzędowi Miasta (szkoły świetlice, biblioteki, itp.).

Za te usługi konsorcjum zaproponowało cenę 425,5 tys. zł. Całkowity koszt projektu realizowanego we Włocławku, który przewiduje także szkolenia to 651,3 tys. zł. Ze środków unijnych miasto pozyska 85 proc. kwoty całkowitych wydatków, tj. 553,6 tys zł.