Aleksandra Musielak, Lewiatan: Czekamy na wymagania cybernetyczne dla sieci 5G

O tym, jak kraje europejskie regulują wewnętrzne sprawy związane z 5G, mówi Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Publikacja: 09.02.2021 13:20

Aleksandra Musielak, Lewiatan: Czekamy na wymagania cybernetyczne dla sieci 5G

Foto: Adobe Stock

Jakie są obecnie zobowiązania państw UE w zakresie budowy sieci 5G?

Obowiązuje nas tzw. Agenda Cyfrowa, która wymaga, by sieć 5G do 2020 r. została uruchomiona w jednym dużym mieście, zaś w całym kraju w 2025 r. Istotnym dokumentem jest również tzw. 5G Toolbox – unijne standardy techniczne dotyczące wymagań bezpieczeństwa dla sieci 5G.

Na poziomie krajowym wciąż czekamy na wymagania cybernetyczne dla sieci 5G, które jeszcze przed uruchomieniem aukcji muszą zostać zdefiniowane przez Prezesa UKE.

Budowa sieci 5G ma ogromne znaczenie dla całej europejskiej gospodarki. Czy Unia ma jakikolwiek zestaw środków organizujących budowę sieci nowej generacji we Wspólnocie?

UE wyznacza standardy i ramy czasowe, ale główny ciężar organizacyjny spoczywa na organach krajowych (które muszą określić szczegółowo warunki aukcji 5G i ją uruchomić), a także przede wszystkich na operatorach telekomunikacyjnych oraz dostawcach sprzętu i oprogramowania.

Czy UE ma jakieś narzędzia, by kontrolować to, jak państwa członkowskie wdrażają poszczególne technologie?

UE na pewno monitoruje m.in. zgodność działań krajowych z wymogami dyrektywy NIS, przede wszystkim to, czy procedury krajowe (ustawy) są zgodne ze wspomnianą dyrektywą, z Traktatami Unijnymi (TUE, TFUE) oraz czy nie tworzą barier dla rozwoju produktów i usług na wspólnym rynku. Rząd musi po przyjęciu zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa notyfikować ją Komisji Europejskiej, która będzie ów projekt poddawała ocenie prawnej i rynkowej.

Sieci 5G to nie tylko możliwości, ale także szereg wyzwań i nowych potencjalnych zagrożeń. Jakie kroki podejmuje Unia Europejska dla wzmocnienia europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa?

UE angażuje się w promowanie europejskich standardów certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz wspiera państwa członkowskie w z zakresie wypracowania standardów bezpieczeństwa sieci i usług komunikacji elektronicznej. Dużą rolę odgrywa tu ENISA (European union Agency for Cybersecurity), która wypracowuje szereg wytycznych z zakresu szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa i wspiera Komisję Europejską w tematach cyber.

Jakie są obecnie zobowiązania państw UE w zakresie budowy sieci 5G?

Obowiązuje nas tzw. Agenda Cyfrowa, która wymaga, by sieć 5G do 2020 r. została uruchomiona w jednym dużym mieście, zaś w całym kraju w 2025 r. Istotnym dokumentem jest również tzw. 5G Toolbox – unijne standardy techniczne dotyczące wymagań bezpieczeństwa dla sieci 5G.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?