Audytel: 8,5 mld zł korzyści z przejęcia Polkomtela

Publikacja: 11.10.2011 16:52

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni zdecyduje, czy Zygmunt Solorz-Żak, właściciel Polsatu może przejąć Polkomtel.  Nie bez powodu więc dzisiaj firma doradcza Audytel w kooperacji z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji opublikował raport poświęcony korzyściom, jakie konsumenci, operatorzy i Skarb Państwa mogą odnieść dzięki integracji Polsatu i operatora sieci Plus.

Audytel przygotował trzy scenariusze dla Polkomtela i rozwoju rynku. W najbardziej prawdopodobnym UOKiK zgodzi się na przejęcie (realizuje je spółka Spartan Capital Holdings, zależna od Solorza-Żaka), a biznesy telekomu i telewizyjnej grupy będą prowadzone tak, jak do tej pory.

Jak wyjaśniał Tomasz Kulisiewicz, jeden z autorów raportu, to konserwatywne założenie. Dlatego w publikacji najwięcej miejsca poświęcono drugiemu pod względem prawdopodobieństwa scenariuszowi. Zakłada on, że UOKiK zgadza się na transakcję, ale dochodzi do integracji rynków telekomunikacyjnego i telewizyjnego, na których działają Polkomtel i jego nowy właściciel.

–  W tym scenariuszu zakładamy, że udział rynkowy grupy Polsatu i Polkomtela (pod względem liczby SIM) urósłby do 30-35 proc. w 2016 r. – powiedział Tomasz Kulisiewicz. W takiej sytuacji przejęcie Polkomtela może stać się impulsem rozwojowym dla polskiego rynku telefonii mobilnej, przede wszystkim dzięki integracji usług mobilnych z ofertą telewizyjną.

– W przypadku przejęcia pierwszą korzyścią dla konsumentów będzie zapewne dostęp do pakietu usług, z powodzeniem sprzedawanego na innych rynkach (np. telewizja, internet i telefon). Według naszych analiz, korzyści dla konsumentów związane z taką ofertą mogą sięgnąć 6,35 mld zł w okresie 5 lat. Natomiast łączny bilans dobrobytu społecznego (suma kosztów i korzyści wszystkich uczestników rynku) wyniesie 8,5 mld zł – wylicza Emil Konarzewski, partner Audytela.

Na tę sumę, oprócz korzyści konsumentów, składają się też korzyści dostawców (bilans ujemnych efektów w segmencie usług głosowych oraz dodatnich dla dostepu do internetu i telewizji) oraz Skarbu Państwa (nie obejmują one przy tym wpływów z jednorazowej wysokiej dywidendy od PKN Orlen, KGHM, PGE, ani podatku dochodowego związanego z transakcją i zmianą sytuacji finansowej Polkomtela w kolejnych latach). Bilans netto procesów rynkowych po przejęciu Polkomtela – z punktu widzenia Skarbu Państwa będzie dodatni, gdyż łączna wartość rynku wzrośnie i wzrośnie tym samym podatek VAT.

Specjaliści z Audytela uważają, że za sprawą transakcji wzrośnie konkurencyjność operatorów na rynku usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji, a ceny usług – szczególnie mobilnego internetu – będą spadały.

– Różnice w cenach detalicznych między scenariuszem bazowym a skrajnie pozytywnym sięgają 8 proc., przy czym w tym drugim przypadku będą one o kilka punktów procentowych niższe niż w scenariuszu bazowym, zakładającym status quo – uważa Konarzewski. Nie oznacza to jednak, że abonent pakietu usług zapłaci niższy rachunek: raczej taki sam lub wyższy, ale za szerszy pakiet usług, obejmujący wideo na życzenie, czy usługę pay-per-view.

Skoro rynek ma odnieść takie korzyści z przejęcia, to jak na zakupie Polkomtela miałby zarobić Zygmunt Solorz-Żak?  –  Wydaje się, że najważniejszym powodem transakcji jest dostęp do bazy klientów. To około 10 mln konsumentów. Nawet jeżeli baza Plusa pokrywa się w 30 proc. z bazą Cyfrowego Polsatu, to nadal pozostaje 7-8 mln klientów, do których można skierować ofertę płatnej telewizji.  Ten ruch mógłby oznaczać ofertę pakietową: jeśli weźmiesz telewizję, dostaniesz usługi telekomunikacyjne taniej – mówi Konarzewski.

Za najmniej prawdopodobny uznano scenariusz, w którym UOKiK nie zgadza się na transakcję, a Polska Telefonia Cyfrowa i PTK Centertel stają się najbardziej efektywnymi operatorami pod względem kosztów.

– Centertel i PTC będą mogły sobie pozwolić na zakup częstotliwości i technologii LTE, a Polkomtelowi będzie trudno przekonać właścicieli do wyłożenia dodatkowej gotówki na taki cel. Oczywiście to skrajny scenariusz [więc mało prawdopodobny – przyp.rpkom.pl] – mówił Konarzewski.

UWAGA

Audytel nie przedstawił scenariusza, w którym Polkomtel nie zmienia właściciela, ale współpracuje z Polsatem w pełnym wymiarze, a o takiej możliwości mówili wcześniej zarówno Zygmunt Solorz-Żak, jak i zarząd operatora sieci Plus.  Według autorów, raport nie uwzględnia także reformingu częstotliwości, ani skupienia wszystkich zasobów radiowych dla mobilnego internetu w jednym ręku. Nie wzięto pod uwagę również zmiany metodologii naliczania aktywnych kart SIM, wprowadzonych przez PTC i Centertela.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni zdecyduje, czy Zygmunt Solorz-Żak, właściciel Polsatu może przejąć Polkomtel.  Nie bez powodu więc dzisiaj firma doradcza Audytel w kooperacji z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji opublikował raport poświęcony korzyściom, jakie konsumenci, operatorzy i Skarb Państwa mogą odnieść dzięki integracji Polsatu i operatora sieci Plus.

Audytel przygotował trzy scenariusze dla Polkomtela i rozwoju rynku. W najbardziej prawdopodobnym UOKiK zgodzi się na przejęcie (realizuje je spółka Spartan Capital Holdings, zależna od Solorza-Żaka), a biznesy telekomu i telewizyjnej grupy będą prowadzone tak, jak do tej pory.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów