Hawe: z Exatelem po kontrakty wojewódzkie; dług wymaga pracy

Hawe może wykorzystać zasoby Exatela na potrzeby budowy szerokopasmowej sieci w województwie warmińsko-mazurskim, a także mazowieckim i podkarpackim, gdzie planuje wziąć udział w przetargach. Jednocześnie musi poprawić strukturę zadłużenia i rozważa leasing zwrotny infrastruktury.

Publikacja: 23.05.2013 12:34

Budujące sieci światłowodowe Hawe spodziewa się pierwszych efektów umowy o współpracy z Exatelem w IV kwartale 2013 r. – powiedział w odpowiedzi na pytania Parkietu Krzysztof Witoń, prezes Hawe.

We wtorek notowana na giełdzie firma poinformowała o planach kooperacji ze spółką zależną PGE. Operatorzy chcą razem startować w przetargach dla sektora publicznego. Chodzi tu m.in. o szerokopasmowego sieci dostępowe, budowane przez samorządy.

– Najważniejszym powodem nawiązania współpracy są stojące przez naszym krajem wyzwania związane z realizacją projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych. Kompetencje Hawe i Exatela w zakresie projektowania, budowy oraz serwisu sieci szerokopasmowych dają gwarancję ich terminowej realizacji, a to jest kluczowe dla tych projektów – mówi Krzysztof Witoń.

– Ponadto obserwujemy obecnie bardzo dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne oparte o infrastrukturę światłowodową. Żeby mu sprostać, a także żeby je w pełni wykorzystać, niezbędną jest współpraca operatorów infrastrukturalnych dysponujących siecią światłowodową pokrywającą cały obszar kraju – dodaje.

Według niego równie ważny powód to możliwość wykorzystania, na warunkach rynkowych, infrastruktury partnera, tak żeby uzyskać efekt zagęszczenia sieci. – Dzięki temu spectrum świadczonych przez Hawe usług zostanie znacznie rozszerzone – deklaruje Krzysztof Witoń.

Pytany, jakie mają być efekty w wymiarze przychodowym i zysków kooperacji Hawe i Exatela odpowiedział:

– Jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy mogli podać dokładne dane, ale jesteśmy pewni, że dla obu stron będzie to zdecydowanie efekt bardzo pozytywny. Obecnie jesteśmy w trakcie analizy zasobów sieciowych naszego partnera na potrzeby budowy szerokopasmowej sieci w województwie warmińsko-mazurskim, który jest już realizowany, a także na potrzeby budowy szerokopasmowych sieci w województwie mazowieckim i podkarpackim, gdzie planujemy wziąć udział w przetargach – informuje prezes Hawe.

Na razie sprawą, jaką musi zająć się Krzysztof Witoń jest kwestia zadłużenia grupy Hawe. Co ciekawe, aby poprawić jego strukturę brany pod uwagę jest leasing zwrotny infrastruktury telekomunikacyjnej firmy.

„Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej HAWE wykazuję nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi w wysokości 139.672 tys. zł, co może powodować niepewność dotyczącą możliwości pozyskania finansowania na dalszą działalność Grupy i Spółki. Większość tej nadwyżki jest wynikiem dokonania reklasyfikacji długoterminowych kredytów i pożyczek, będącej rezultatem zastosowania zapisów MSR 1 nakazującego dokonanie jej każdorazowo w przypadku naruszenia kowenantów zapisanych w umowach kredytowych” – czytamy w raporcie kwartalnym Hawe.

W ocenie zarządu głównej spółki zależnej Hawe – HAWE Telekom – oraz zarządu jednostki dominującej nie ma zagrożenia, że umowy kredytowe zostaną postawione w stan natychmiastowej wymagalności, ponieważ naruszenie dotyczy pojedynczych wskaźników finansowych.

Zdaniem zarządu spółki nie istnieje zagrożenie płynności oraz zagrożenie finansowania bieżącej działalności Grupy Kapitałowej i Spółki.

„W celu zapewnienia finansowania działalności oraz doprowadzenia do obniżenia kosztów finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej Zarząd Spółki podjął rozmowy z instytucjami finansowymi zmierzające do zastąpienia finansowania krótkoterminowego finansowaniem średnio i długoterminowym. Szczególnie zaawansowane są negocjacje z firmami leasingowymi w celu pozyskania finansowania w formie leasingu zwrotnego posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zarząd prowadzi także rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym bankami finansującymi Spółkę, w sprawie zamiany zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe, a także w celu rozszerzenia gamy produktów finansowych, w tym limitów gwarancyjnych oraz limitów factoringowych.

„W związku z powyższymi działaniami zarząd spółki nie widzi ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej i spółki” – podał zarząd Hawe w sprawozdaniu.

Z powodu struktury długu akcje Hawe na warszawskiej giełdzie tanieją, choć wyniki (przychody i zyski) za I kwartał grupy były dużo lepsze niż przed rokiem.

Budujące sieci światłowodowe Hawe spodziewa się pierwszych efektów umowy o współpracy z Exatelem w IV kwartale 2013 r. – powiedział w odpowiedzi na pytania Parkietu Krzysztof Witoń, prezes Hawe.

We wtorek notowana na giełdzie firma poinformowała o planach kooperacji ze spółką zależną PGE. Operatorzy chcą razem startować w przetargach dla sektora publicznego. Chodzi tu m.in. o szerokopasmowego sieci dostępowe, budowane przez samorządy.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży