Według skrótu z ostatniego Broadband Cable Yearbook 2011 firmy badawczej IHS, a opublikowanej przez Cable Europe, w ciągu najbliższych trzech lat (do 2014 r.) średnie ARPU z usług w sieciach kablowych w Polsce skoczy do ok. 23,5 euro miesięcznie. W okresie 2010-2014 oznaczałoby to wzrost o 34 proc. Pod względem wysokości ARPU Polska uplasowałaby się na trzecim miejscu w regionie CEE po Słowenii (27 euro) i Czechach (24,5 euro) . Poza tymi trzema krajami IHS zestawił jeszcze dwanaście innych. Dla porównania na Ukrainie ARPU w 2014 r., według prognoz firmy badawczej, sięgnie 5 euro.

IHS przewiduje, że do 2014 r. w całej bazie klientów TV polskich operatorów kablowych odsetek korzystających z cyfrowej platformy sięgnie 58 proc. W tym samym czasie operatorzy w siedmiu innych krajach europejskich dokonają pełnej migracji na DVB-C, a w kolejnych dwóch z tej technologii będzie korzystało przeszło 90 proc. abonentów. Według IHS cyfrowa TV, to jeden z najszybciej rosnących segmentów kablowego rynku. Przychody z niego urosły w 2010 r. o 23 proc.

Raport IHS podkreśla zjawisko CHURN w sieciach telewizji kablowej (ang.cord-cutting), głównie rezygnację z usług TV. Kładzie ją na karb konkurencji z naziemną telewizją cyfrową w krajach Europy Zachodniej i z tanimi usługami satelitarnymi w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. W Polsce ten trend jeszcze nie odbił się na bazie klientów sieci kablowych, która w okresie 2005-2010 wzrosła. Dał się jednak odczuć mocno w Belgii, Holandii, Niemczech, czy Rumunii.

Raport IHS podkreśla szybki rozwój internetowych serwisów wideo (na razie na rynku amerykańskim), ale zdaniem firmy badawczej stanowi to szansę dla operatorów, którzy oferując wysokiej jakości usługi transmisji danych mogą ciągnąć profity z tych serwisów.