Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. ITU) poinformował o ostatecznej akceptacji dla LTE-Advanced oraz WirelessMAN –Advanced, jako standardów technologii mobilnej transmisji danych następnej – po 3G – generacji. Technologie te mają zapewnić wyższe przepływności (100-1000 Mb/s), niższe opóźnienia, umożliwić wykorzystanie szerszego spektrum widma radiowego – zarówno poniżej, jak i poniżej częstotliwości dzisiaj pomyślanych dla LTE w szerszych blokach radiowych (20 MHz, jako pożądany standard).

W komentarzach medialnych zwraca się uwagę, że ta decyzja oznacza określenie standardu „prawdziwego 4G”, jako formalnego następcy standardów 3G. Tymczasem oznaczenie 4G jest dzisiaj wykorzystywany także dla HSPA+. Taką praktykę rozpoczęły amerykańskie sieci komórkowe, a w Polsce stosuje ją Play. I jest to przedmiotem branżowej dyskusji.

ITU dyplomatycznie nie rozstrzyga tej sprawy. – Określenie 4G jest dzisiaj słabo zdefiniowane, ale wykorzystywane przez operatorów odnośnie technologii poprzedzających rozwiązania z rodziny IMT-Advanced – LTE, HSPA+, WiMAX i innych ewolucji technologii 3G, które są znacznie efektywniejsze i wydajniejsze w porównaniu do pierwszych wersji tej technologii – podaje ITU.