Przed zbliżajacą się kolejną obniżką stawek MTR za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach ruchomych (do  4,29 gr/minutę), która ma nastąpić  1. lipca Magdalena Gaj, prezes UKE wyraziła zaniepokojonie niechęcią operatorów do wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych. Urząd zagroził operatorom kontrolami, jeśli do 1 lipca nie wprowadzą oni obowiązkowych zmian.

Prezes UKE jest zaniepokojona licznymi wnioskami o rozstrzygnięcie w drodze decyzji administracyjnej sporów międzyoperatorskich w zakresie implementacji do umów międzyoperatorskich stawek MTR obowiązujących od dnia 1 lipca 2013 r. Jej zdaniem może to wskazywać, że operatorzy sieci ruchomych dążą do celowego opóźnienia realizacji nałożonych na nich obowiązków regulacyjnych, w tym obowiązku stosowania od dnia 1 lipca 2013 r. niższej stawki MTR.

W ocenie prezesa UKE stawki MTR obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. powinny zostać implementowane przez operatorów sieci ruchomych do  umów międzyoperatorskich w drodze dobrowolnych aneksów, tak jak to miało miejsce w przypadku wdrożenia stawek MTR wynikających z decyzji SMP obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.

Według UKE za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której poszczególni operatorzy sieci ruchomych wdrożą obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. stawki MTR w relacjach jedynie z niektórymi podmiotami, lub też uzależniają wdrożenie nowych stawek MTR od wprowadzenia określonych dodatkowych klauzul, różnych w stosunku do różnych kontrahentów. Prezes UKE wskazuje, że takie działanie może zostać uznane za naruszające ciążący na operatorach sieci ruchomych obowiązek równego traktowania.