Rząd zapowiada „cyfryzacyjny impet”. Więcej publicznych środków na inwestycje?

Publikacja: 12.01.2012 13:01

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zakończyło niedawno społeczne konsultacje Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Dokument ten zawiera m.in. strategiczne koncepcje kształtowania „Polski Cyfrowej”, w tym również rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Wedle niego rząd stawia na skokowy rozwój w tym obszarze („impet cyfryzacyjny”), zamiast „nadrabiania zaległości”. Co to oznacza dokładnie, z tego dokumentu jeszcze nie wynika.

Mimo tego rzuca on  rzuca kilka ciekawych dla rynku telekomunikacyjnego haseł: zwiększenia publicznego wsparcia dla budowy infrastruktury szerokopasmowej, otoczenia regulacyjnego, które będzie stymulowało rozwój infrastruktury itp.

– Jednym z kluczowych narzędzi w tym obszarze jest regulacja. Przedstawione przez Komisję Europejską analizy pokazują, że nadmierna lub niewłaściwa regulacja jest i będzie główną barierą w rozwoju konkurencyjności europejskiej cyfrowej gospodarki – zarówno w sektorze ICT, jak też wpływając na stopień nowoczesnych technologii cyfrowych na rzecz produktywności innych sektorów gospodarki. Nadregulacja, w szczególności zastosowanie przestarzałych narzędzi regulacyjnych, niedostosowanych do wymogów sektora ICT, to podstawowa przyczyna ograniczonego w rozwoju. Tworząc nowy system regulacji nie można jednocześnie zapomnieć o postulacie deregulacji zapewniającej konkurencyjność rynku oraz poszanowanie praw podstawowych. Wspieranie inwestycji w rozwój nowoczesnych sieci szkieletowych oraz sieci dostępowych następcza integracja i unifikacja sieci jako warunek przyszłej ewolucji usług – czytamy między innymi w strategii.

Nie wiadomo dokładnie, jak miało by wyglądać dodatkowe wsparcie dla rozwoju infrastruktury w Polsce: czy opierać się w dalszym ciągu na funduszach unijnych, czy w większym stopniu na środkach krajowych (co trudno pogodzić z tendencjami do zrównoważenia budżetu, o czym zresztą także wspomina strategia, jako o jednym kluczowych problemów).

Niemniej strategia wskazuje kilka kluczowych obszarów:

Trudno przewidzieć, jak ten dokument przełoży się na praktyczną stronę działań rządu. Trzeba jednak pamiętać, że zręby strategii wypracował jeszcze za poprzedniej kadencji rządu zespół doradców premiera Donalda Tuska, kierowany przez ministra Michała Boniego – dzisiaj szefa resortu administracji i cyfryzacji, odpowiedzialnego m.in. za sektor łączności.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zakończyło niedawno społeczne konsultacje Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Dokument ten zawiera m.in. strategiczne koncepcje kształtowania „Polski Cyfrowej”, w tym również rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Wedle niego rząd stawia na skokowy rozwój w tym obszarze („impet cyfryzacyjny”), zamiast „nadrabiania zaległości”. Co to oznacza dokładnie, z tego dokumentu jeszcze nie wynika.

Mimo tego rzuca on  rzuca kilka ciekawych dla rynku telekomunikacyjnego haseł: zwiększenia publicznego wsparcia dla budowy infrastruktury szerokopasmowej, otoczenia regulacyjnego, które będzie stymulowało rozwój infrastruktury itp.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej