Rząd zapowiada „cyfryzacyjny impet”. Więcej publicznych środków na inwestycje?

Publikacja: 12.01.2012 13:01

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zakończyło niedawno społeczne konsultacje Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Dokument ten zawiera m.in. strategiczne koncepcje kształtowania „Polski Cyfrowej”, w tym również rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Wedle niego rząd stawia na skokowy rozwój w tym obszarze („impet cyfryzacyjny”), zamiast „nadrabiania zaległości”. Co to oznacza dokładnie, z tego dokumentu jeszcze nie wynika.

Mimo tego rzuca on  rzuca kilka ciekawych dla rynku telekomunikacyjnego haseł: zwiększenia publicznego wsparcia dla budowy infrastruktury szerokopasmowej, otoczenia regulacyjnego, które będzie stymulowało rozwój infrastruktury itp.

– Jednym z kluczowych narzędzi w tym obszarze jest regulacja. Przedstawione przez Komisję Europejską analizy pokazują, że nadmierna lub niewłaściwa regulacja jest i będzie główną barierą w rozwoju konkurencyjności europejskiej cyfrowej gospodarki – zarówno w sektorze ICT, jak też wpływając na stopień nowoczesnych technologii cyfrowych na rzecz produktywności innych sektorów gospodarki. Nadregulacja, w szczególności zastosowanie przestarzałych narzędzi regulacyjnych, niedostosowanych do wymogów sektora ICT, to podstawowa przyczyna ograniczonego w rozwoju. Tworząc nowy system regulacji nie można jednocześnie zapomnieć o postulacie deregulacji zapewniającej konkurencyjność rynku oraz poszanowanie praw podstawowych. Wspieranie inwestycji w rozwój nowoczesnych sieci szkieletowych oraz sieci dostępowych następcza integracja i unifikacja sieci jako warunek przyszłej ewolucji usług – czytamy między innymi w strategii.

Nie wiadomo dokładnie, jak miało by wyglądać dodatkowe wsparcie dla rozwoju infrastruktury w Polsce: czy opierać się w dalszym ciągu na funduszach unijnych, czy w większym stopniu na środkach krajowych (co trudno pogodzić z tendencjami do zrównoważenia budżetu, o czym zresztą także wspomina strategia, jako o jednym kluczowych problemów).

Niemniej strategia wskazuje kilka kluczowych obszarów:

Trudno przewidzieć, jak ten dokument przełoży się na praktyczną stronę działań rządu. Trzeba jednak pamiętać, że zręby strategii wypracował jeszcze za poprzedniej kadencji rządu zespół doradców premiera Donalda Tuska, kierowany przez ministra Michała Boniego – dzisiaj szefa resortu administracji i cyfryzacji, odpowiedzialnego m.in. za sektor łączności.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zakończyło niedawno społeczne konsultacje Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Dokument ten zawiera m.in. strategiczne koncepcje kształtowania „Polski Cyfrowej”, w tym również rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Wedle niego rząd stawia na skokowy rozwój w tym obszarze („impet cyfryzacyjny”), zamiast „nadrabiania zaległości”. Co to oznacza dokładnie, z tego dokumentu jeszcze nie wynika.

Mimo tego rzuca on  rzuca kilka ciekawych dla rynku telekomunikacyjnego haseł: zwiększenia publicznego wsparcia dla budowy infrastruktury szerokopasmowej, otoczenia regulacyjnego, które będzie stymulowało rozwój infrastruktury itp.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu