Akcjonariusze Multimedia Polska, jednej z trzech największych sieci telewizji kablowej w kraju, zdecydowali, że cały ubiegłoroczny zysk, czyli nieco ponad 132,8 mln zł, zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy.

O decyzji walnego zgromadzenia z 27 czerwca Multimedia poinformowały w dzisiejszym komunikacie system dla inwestorów rynku obligacji (Catalyst).

Andrzej Rogowski, prezes i akcjonariusz Multimediów pod koniec 2012 r. wspomniał, że jego zdaniem firma, która przez kilka lat regularnie skupowała akcje od inwestorów giełdowych, może teraz wypłacać dywidendę głównym akcjonariuszom. Potem jednak,negocjując z instytucjami finansowymi refinansowanie długu, takiej możliwości pod uwagę nie brał.

Pieniądze trafiły do kieszeni właścicieli kablówki 28 czerwca. Kwota, jaką otrzymali jest zbliżona do tej, którą Multimedia, jeszcze jako firma giełdowa, pożyczyły założycielom, obejmując obligację wyemitowaną przez Tri Media Holding. Za instrument o wartości nominalnej 150 mln zł spółka zapłaciła wówczas 137,2 mln zł.

Na co zostały przeznaczone te pieniądze właściciele Multimediów nie ujawnili. Termin wykupu obligacji przypada w końcu 2015 r.