ARP rozwiązała umowę pożyczki z Hawe Telekom

Publikacja: 01.09.2015 18:11

Agencja Rozwoju Przemysłu rozwiązała dziś z Hawe Telekom umowę pożyczki zawartą w 2010 r. 80 mln zł z odsetkami stało się wymagalne – podał Mediatel, właściciel Hawe Telekom.

Mediatel, spółka zależna Hawe, poinformowała już po zamknięciu wtorkowej sesji giełdowej, że Agencja Rozwoju Przemysłu przesłała Hawe Telekom oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki udzielonej tej spółce w 2010 r. „Rozwiązanie Umowy pożyczki nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym, tj. z chwilą doręczenia HAWE Telekom oświadczenia ARP” – podał Mediatel.

Na podstawie rozwiązanej właśnie umowy, ARP udzieliła HAWE Telekom 100 mln zł pożyczki na zaprojektowanie i budowę III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE w relacjach: Kraków – Katowice – Opole – Wrocław, Kraków – Cieszyn, Sochaczew – Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska – Terespol oraz refinansowanie nakładów poniesionych na wybudowanie II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej.

Jak podaje Mediatel, powodem rozwiązania umowy pożyczki wskazanym przez ARP jest pogarszająca się sytuacja finansowa HAWE Telekom zagrażająca terminowej spłacie należności z umowy pożyczki. Zarząd Mediatela podał, że „kwestionuje zaistnienie przesłanek do rozwiązania Umowy pożyczki przez ARP”.

Z drugiej strony informuje jednocześnie, że skutkiem rozwiązania umowy pożyczki dla HAWE Telekom jest postawienie w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności w postaci należności głównej w kwocie 80 mln zł wraz z należnymi na dzień spłaty odsetkami ustawowymi.

Zadaliśmy pytania ARP o formalne przesłanki rozwiązania umowy z Hawe Telekom. Według Joanny Zakrzewskiej, rzeczniczki ARP, odpowiedzi na pytania możemy spodziewać się w środę.

Harmonogram spłaty pożyczki wobec ARP przewidywał, że Hawe Telekom zwróci pieniądze w dwóch ratach. Pierwsza – 40 mln zł – miała nastąpić do końca tego roku.

W opublikowanym z poniedziałku na wtorek sprawozdaniu finansowym Mediatela i Hawe za półrocze br. można przeczytać o przeszacowaniu wartości Hawe Telekom i mniejszych niż oczekiwane przychodach firmy. Na przeszacowanie wartości udziałów Hawe Telekom z ponad 0,5 mld zł do 162 mln zł zwrócił uwagę audytor grupy – PKF Consult.

W sierpniu Grupa Hawe nie wykupiła na czas obligacji o nominale około 35,5 mln zł.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu