Na koniec ubiegłego roku statystycznie ponad 61 proc. połączeń inicjowanych w polskich sieciach komórkowych zakańczanych było w sieci tego samego operatora – wynika z danych przedstawionych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w projekcie decyzji regulującej zakańczanie połączeń w sieci P4, operatora sieci Play.

Według danych UKE operatorzy zasiedziali realizują od 55 proc. do 65 proc. ruchu we własnej sieci. Według nieoficjalnych informacji: najwięcej PTK Centertel, najmniej Polska Telefonia Cyfrowa i to zapewne tych dwóch sieci dotyczą podane przez UKE widełki.

Jeżeli chodzi o operatorów nowowchodzących na rynek, to odsetek połączeń on-net zamykał się w 2010 r. w przedziale 0-42 proc. Ponieważ największym z nich pod względem liczby abonentów jest Play, to górny zakres widełek musi dotyczyć jego sieci, tym bardziej, że pozostali operatorzy świadczą głosowe usługi detaliczne na niewielką skalę (Centernet – sieć wRodzinie).

UKE wskazuje również, że procent ruchu zamykającego się w sieci tego samego operatora statystycznie rośnie. To dla urzędu jeden z powodów uzasadniających asymetrię stawek na rzecz nowego podmiotu (niskie przychody z interkonektu).