ARC zbadał skłonność do zmiany dostawcy energii. Na operatora – 32 proc.

Publikacja: 20.03.2014 10:58

32 proc. respondentów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia (z inicjatywy własnej badawczego instytutu) zadeklarowało, że być może zdecydowałoby się na zakup energii elektrycznej od operatora telefonicznego bądź telewizyjnego, gdyby otrzymał ofertę, dzięki której rachunki po zmianie dostawcy byłyby o 20 proc. niższe (odpowiedzi „zdecydowanie tak”, „raczej tak”).

To tylko część obrazu potencjalnego popytu na dodatkową usługę, której wprowadzenie analizują najwięksi operatorzy, a którą już mają w ofercie mniejsi gracze (np. Tele-Polska Holding). Jak wyjaśnia Magdalena Felczak z ARC Rynek i Opinia, powyższy wniosek to wynik odpowiedzi udzielonych na pytanie tylko o ten konkretny (20 proc. niższy rachunek) poziom korzyści w przypadku złożenia abonentowi konkretnej oferty (bez założenia, że abonent sam jest inicjatorem zmiany).

Pytanie postawione badanym brzmiało:

„Obecnie energię elektryczną mogą sprzedawać bardzo różne firmy, działające w różnych branżach. Proszę wyobrazić sobie sytuację, że przychodzi do Pana/i przedstawiciel firmy sprzedającej energię elektryczną i oferuje Panu/i warunki, dzięki którym płacił/a/by Pan/i rachunki za energię niższe o 20% niż do tej pory. Czy zdecydował/a/by się Pan/i na zmianę sprzedawcy, jeśli firma, która oferuje takie warunki, to byłaby:

* inna firma z branży energetycznej,

* firma, która sprzedaje gaz ziemny,

* sieć stacji paliw,

* firma będąca operatorem telefonicznym,

* firma będąca operatorem telewizyjnym?”

Odpowiedzi wskazują, że większe zaufanie badani mieliby w takiej sytuacji do firm konkurencyjnych wobec dotychczasowego dostawcy, ale reprezentujących tę samą, energetyczną branżę. Wówczas na zmianę dostawcy być może zgodziłoby się 80 proc. badanych (odpowiedzi „zdecydowanie tak”, „raczej tak”). Tylko 49 proc. ankietowanych rozważyłoby zmianę dostawcy na firmę wywodzącą się spośród dostawców gazu, a 37 proc. – na sieć stacji paliw.

Niższy odsetek – 32 proc. respondentów podał, że być może podjąłby taką decyzję, gdyby atrakcyjna oferta pochodziła od operatora telefonicznego, a od operatora telewizyjnego mogłoby taką propozycję przyjąć 31 proc. badanych.

Z zaprezentowanej części badania wynika, że operatorzy mają przy tym szansę, aby przekonać do siebie jeszcze część odbiorców. 14 proc. badanych odpowiada, że „nie wie”, czy skorzystałoby z oferty operatora telekomunikacyjnego.

Gdy jednak przyjrzeć się ogólnej skłonności gospodarstw domowych do zmiany dostawcy prądu, to nie jest ona zbyt wysoka. Choć 61 proc. Polaków ma świadomość, że może dowolnie zmienić dostawcę energii, to jednak większość (76 proc.) przyznaje, że nie jest zainteresowana zmianą dostawcy.

Główną przyczyną jest brak wiary, że dzięki przejściu do innego dostawcy będą płacili mniej (42 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2013 roku, metodą CAWI (internetowych wywiadów online) na ogólnopolskiej próbie 1271 odbiorców energii elektrycznej.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu