– Nie wykluczamy rozpoczęcia rozmów z innymi, niż Telekomunikacja Polska operatorami na temat wspólnych inwestycji w sieć FTTH. Bez względu na to, czy porozumiemy się z TP, czy nie – mówi Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. – Wstępnie zainteresowani są operatorzy komórkowi, którzy potrzebują rozbudowy sieci optycznej, i którzy rozumieją, że nadchodzi czas usług konwergentnych. To mogą być również inni, mniejsi operatorzy stacjonarni – dodaje szef Netii.

Na początku miesiąca pisaliśmy, jak prowadzone pod auspicjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozmowy Netii z TP utknęły z powodu różnicy zdań, co do zasad organizowania wspólnych inwestycji.

Formalnie rozmowy nie zostały zakończone, ale zawieszone do nieokreślonego bliżej terminu. Jak relacjonuje i Netia, i UKE Telekomunikacja Polska oczekuje pewnych ustępstw w związku z regulacjami rynkowymi, na mocy których udostępnia swoją infrastrukturę konkurencyjnym firmom. Rozmowy z Netią toczyły się równolegle do konsultacji decyzji regulacyjnej dla rynku 4, jak również obecnie prowadzonych konsultacji projektu decyzji dla rynku 5, które to decyzje mają wpływ na udostępniania sieci FTTH, jak również nałożonych na TP regulacji.

Warto zaznaczyć, że przedstawiciele niektórych operatorów uważają, że dzisiaj koinwestycje w FTTH nie mają sensu, ponieważ nowoczesna sieć optyczna stanowi o przewadze konkurencyjnej na rynku.

Jutro rpkom.pl opublikuje wywiad z Mirosławem Godlewskim na temat rozmów z TP o wspólnych inwestycjach