Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył 5 mln zł kary na Polską Telefonię Komórkową Centretel za rozsyłanie abonentom SMS-ów zachęcających ich do udziału w loterii bez uzyskania od nich uprzednio zgody na to.

Zdaniem regulatora rynku operator bezprawnie wykorzystywał automatyczne systemy wywołujące dla celów marketingu bezpośredniego i na ponad 8 mln numerów wysłał komunikaty tekstowe SMS zachęcające do udziału w loterii audiotekstowej pod nazwą „Loteria Orange”. Tymczasem w świetle przepisów prawa telekomunikacyjnego zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent wyraźnie uprzednio wyraził na to zgodę.

UKE podkreślił, że działania PTK były ingerencją w prywatność abonentów, którzy musieli odbierać niezamówione komunikaty. Dodatkowo w niektórych przypadkach abonenci w sposób niezamierzony przystąpili do loterii, co wiązało się z poniesieniem przez nich „istotnych konsekwencji finansowych”.

Od decyzji Prezesa UKE operator ma prawo odwołać się do sądu.