– Zapraszamy do współpracy wszystkich operatorów, którzy mogą być zainteresowani usługami naszych specjalistów – deklarował podczas zeszłotygodniowej konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji Leszek Lis, dyrektor. ds. technicznych Networks! – spółki, która będzie zarządzała siecią radiową Polskiej Telefonii Cyfrowej i PTK Centertel.

Podstawowym celem utworzenie Networks! przez PTC i PTK Centertel była chęć ograniczenia kosztów budowy i utrzymania sieci radiowej. Okazuje się jednak, że spółka chce wejść w obszar usług utrzymania i zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną na rzecz zewnętrznych podmiotów. Leszek Lis nie precyzował, o jakie firmy chodzi. Wedle naszych informacji ten projekt jest w bardzo wstępnej fazie.

– Od początku zakładaliśmy, że spółka, mimo iż pozostająca pod całkowitą kontrolą właścicielską PTK i PTC, będzie również otwarta na świadczenie usług innym zainteresowanym firmom. Oczywiście podstawowym warunkiem jest posiadania tzw. wolnych zasobów, czyli sytuacji, kiedy świadczenie tych usług, mogłoby się odbywać bez zagrożenia dla jakości ich wykonywania, zarówno dla PTK, PTC, jak i podmiotów trzecich – podają w oficjalnym oświadczeniu właściciele Networks!

Zasoby spółki, to m.in. 800 pracowników przeniesionych z PTC i Centertela, jak również własne centrum zarządzania siecią (NOC).