W niektórych krajach regionu był jeszcze wyższy. W Rumunii wyniósł ok. 50 proc., w Czechach – niecałe 40 proc., w Bułgarii – ok. 27 proc.

Udział sąsiedzkich sieci w rynku dostawców usług internetowych będzie jednak systematycznie spadał – przewiduje firma badawcza Informa Telecoms and Media. Przykładem może być Rumunia, gdzie udział osiedlowych ISP zmniejszył się z ok. 55 proc. w czwartym kwartale 2007 r.do ok. 50 proc. w Q2 2009 r.

Według Informy nieodwracalnym trendem na tym rynku jest konsolidacja, prowadzona przez takich graczy jak RCS & RDS w Rumunii czy Netię w Polsce.