Według Manuela Kohnstamma tempo rozwoju branży kablowej jest szybsze niż wzrost PKB krajów europejskich. Wskazał również, że wedle dostępnych danych w ostatnich latach sieci kablowe inwestowały średnio 25 proc. swoich przychodów, podczas gdy zasiedziali operatorzy telekomunikacyjni ok. 12 proc. Tym samym, według Kohnstamma, to właśnie operatorzy kablowi podejmują prawdziwą, infrastrukturalną konkurencję na rynku telekomunikacyjnym.

Powołując się na prognozę firmy badawczej Solon „Cable in Europe. Delivering the Future Today” Manuel Kohnstamm powiedział, że do końca 2012 roku 40 proc. klientów sieci kablowych (w Polsce byłoby to ok. 1,84 mln) będzie korzystać z usług dostępu do Internetu o prędkości między 10-50 Mb/s. Manuel Kohnstamm wskazał także na rozdrobnienie polskiego rynku operatorów kablowych, na którym – wedle Kohnstamma – tylko 50 proc. rynku należy do czterch największych operatorów, a pozostała część do ok. 500 mniejszych podmiotów.

Manuel Kohnstamm jest dyrektorem wykonawczym ds. public policy i komunikacji w Liberty Global Europe. Do koncernu Liberty Global należy m.in. polskie UPC.