Urząd Dozoru Technicznego wybrał ofertę Orange Polska w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej (wraz z dostawą). Przetarg miał charakter otwarty. Łącznie startowało w nim trzech operatorów.

Wartość kontraktu, który obowiązywał będzie 39 miesięcy, to 1,1 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wynosił 2,63 mln zł brutto.