Spadek przychodów operatorów europejskich w 2013 roku będzie dwukrotnie szybszy niż w 2012 r. – podaje „Financial Times” za European Telecommunications Network Operator’s Association (ETNO).

Jak podaje dziennik, ETNO lobbuje za poluzowaniem regulacji. Podaje m.in., że spadek przychodów telekomów stawia pod znakiem zapytania ich przyszłe inwestycje w sieci NGA.

Prognozuje, że przychody operatorów telekomunikacyjnych w Europie spadną w br. o 3,7 proc., a na największych rynkach Starego Kontynentu przychody z usług operatorów skurczą się o 7,1 mld euro, czyli o około 3 proc.

Jako główną przyczynę tej obniżki ETNO miało podać zwalniającą gospodarkę UE i kurczące się tradycyjne źródła przychodów operatorów, takie jak opłaty z roamingu. Z drugiej strony, według organizacji, przejście na wyższe prędkości i ceny usług w sieciach 4G jak na razie nie podniosły przychodów sieci komórkowych w znaczący sposób.