Hawe utworzyła spółkę zależną Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe, która  podpisała z Alcatel-Lucent Polska oraz z TP Teltech dokumentację dotyczącą realizacji projektu „Internet dla Mazowsza”. Spółki będą walczyć wspólnie o wygranie przetargu na projekt o budżecie  o wartości ponad 493 mln zł brutto.

Przedmiotem podpisanych umów o finansowaniu i koordynacji podwykonawstwa jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami przy realizacji projektu. Strony podpisały też umowy podwykonawcze, które określają zasady projektowania oraz budowy infrastruktury światłowodowej w części pasywnej oraz aktywnej.

Projekt „Internet dla Mazowsza” zakłada zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa aazowieckiego, pasywnej sieci szerokopasmowej, węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W jego efekcie ma powstać szerokopasmowa infrastruktura teleinformatyczna, uzupełniająca istniejące zasoby należące do operatorów telekomunikacyjnych, o długości ok. 3600 km oraz ponad 1000 km sieci NGA (Next Generation Access).

– Doświadczenia zdobyte m.in. przy projekcie budowy szerokopasmowej sieci w województwie warmińsko-mazurskim zaowocowały stworzeniem kolejnej oferty otwartej platformy inwestycyjnej, która poprzez spółkę celową Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe (OMSS) będzie ubiegać się o prymat w przetargu „Internet dla Mazowsza –  mowi Krzysztof Witoń, prezes Hawe.