Jeszcze jesienią ma się odbyć walne zgromadzenie akcjonariuszy iNET Group – firmy zrzeszającej małych operatorów ISP – które ma dokonać zmian organizacyjnych, wybrać nowego prezesa zarządu i podjąć decyzję o kilku projektach. Jednym z nich ma być program upowszechniania marki iNET Group pośród udziałowców firmy. Założyciele nie kryją również, że chcą upowszechniać ideę oddolnej konsolidacji małych ISP (iNET Group zrzesza dzisiaj ponad 200 firm).

Podczas trwającej w Zawierciu konferencji iNET-Meeting wdrożenie tej koncepcji prezentowali przedstawiciele trzech (do niedawna) firm z regionu łódzkiego, którzy dokonali formalnej fuzji i przyjęli nazwę iNET Group Centrum. Jeszcze w maju podobne przedsięwzięcie przeprowadziła grupa firm z północnej Polski (Netlog, Bullsnet, Szyper, Barwnet), przyjmując nazwę iNET Media Group. Innym przykładem jest iNET Południe, czy iNET Group ZP. O łączeniu małych ISP – niekoniecznie w ramach projektów iNET Group – można również usłyszeć w kuluarach konferencji.

Inne zorganizowane projekty, jakie ma przyjąć WZA iNET Group, to m.in. usprawnienie projektu wspólnych zakupów, wybór i kastomizacja systemu GPON na użytek członków grupy, czy wspólne metody prefinansowania projektów dotowanych z POIG 8.4. (na marginesie trzeba dodać, że o tych projektach zarząd iNET Group mówi co najmniej od wiosny tego roku i nie ukrywa, że ich przyjęcie przez udziałowców się przeciąga).

rpkom.pl jest partnerem medialnym VIII Ogólnopolskiej Konferencji iNET Group