Liczba użytkowników usługi bezłatnego Interntu w Aero2 po uruchomieniu mechanizmu captcha, pomimo niepochlebnych opinii, nie zmniejszyła się – twierdzi operator na swoim fun page’u.

Co więcej średnia przepływność na użytkownika korzystającego z usługi po wprowadzeniu captcha wzrosła o 25 proc. Według Aero2 korzystający z usługi, każdego dnia lepiej radzą sobie z poprawnością przepisanych kodów.

Operator tłumaczy też, że  zakup częstotliwości 2,6 GHz kosztował spółkę 20 mln złotych. Koszt ten został pokryty w całości ze środków własnych spółki. Podkreśla przy tym, że żaden inny rodzimy operator nie zdecydował się zapewnić Polakom usługi, jaką jest Bezpłatny Dostęp do Internetu .

Aero2 dodaje też, że do zapewnienia należytej jakości usługi wykorzystano dodatkowo pasmo 900 MHz, do którego prawa kosztowały spółkę 223 mln zł. Podjęto taką decyzję, mimo, że nie było to objęte umową z UKE.