Narodowy operator wygrał przetarg (wpłynęła jedna konkurencyjna oferta) na zestawienie łączy dostępowych i zakup usług transmisji danych dla obsługi informatycznej jednostek sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji poznańskiej. Wartość kontraktu wynosi 4,23 mln zł brutto. Konkurent żądał 4,5 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 5,67 mln zł brutto.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, wygrała natomiast przetarg (startowały dwie firmy) na [link=index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Abydgoszcz-zamowi-3-tys-aktywacji-sim&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]„świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek organizacyjnych”[/link]. Wartość umowy wynosi 2,3 mln zł netto. Konkurent żądał 3,6 mln zł netto.