Analiza ma zająć cały przyszły rok. Nie wiadomo jeszcze, czy jej efektem może być nałożenie jakichkolwiek obowiązków regulacjnych na polskie sieci telewizji kablowej. Byłby to krok bez precedensu. Do tej pory regulowane były tylko dostęp do sieci telefonicznych polskich operatorów TVK. Analizy konkurencyjności sektora telewizji kablowej związane będą z wdrażaniem w życie porozumienia UKE z Telekomunikacją Polską i programem inwestycyjnym, do jakiego zobowiązał się narodowy operator. UKE chce wiedzieć, jak wygląda lokalnie konkurencja na rynku usług szerokopasmowych i stymulować inwestycje TP dla zwiększenia tej konkurencji.