Jest uzasadnienie SOKIK do uchylenia kar za mobilną TV

Publikacja: 28.08.2015 09:27

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał uzasadnienie do wyroku z 19 czerwca, którym SOKIK uchylił decyzję urzędu antymonopolowego z 2011 roku o karach dla czterech sieci komórkowych – Polkomtela, P4, Orange Polska i T-Mobile Polska – za zmowę na rynku telewizji mobilnej.

To oznacza, że w najbliższym czasie można się spodziewać decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy odwoła się od decyzji SOKiK-u, czy też nie.

Jak do tej pory na pytania w tej sprawie UOKIK odpowiadał, że uzasadnienia jeszcze nie otrzymał.

„W sprawie niniejszej Prezes UOKiK uznał, że operatorzy stosowali określone środki służące koordynacji zachowań, które miały oparcie w ich zgodnej woli wspólnego oddziaływania na rynek, w szczególności na relacje każdego z nich z (…). Zdaniem Prezesa porozumienie operatorów, które nie przybrało formy wiążącej umowy, było realizacją wspólnego planu kształtowania relacji z (…) i ograniczyło zakres decyzji rynkowych podejmowanych przez każdego (…) samodzielnie.

W ocenie Sądu opisane w decyzji zachowania operatorów nie dowodzą, że były realizacją wspólnego planu kształtowania relacji z innym przedsiębiorą tj. z (…), a ponadto zachowania operatorów dotyczące ich relacji z (…) były adekwatne do istniejących warunków rynkowych oraz były urzeczywistnieniem realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego jakim było utworzenie za zgodą Prezesa UOKiK wspólnego przedsiębiorcy, który miał być hurtowym dostawcą usługi telewizji mobilnej w systemie (…).” – czytamy m.in. w uzasadnieniu SOKIK-u.

Decyzja UOKIK ws. apelacji będzie materialnie istotna zarówno dla czterech sieci komórkowych (niektóre utworzyły rezerwy w związku z nałożonymi karami).

Czeka także na ruch urzędu antymonopolowego spółka Magna Polonia, która była udziałowcem spółki Info-TV-FM – niedoszłego beneficjenta współpracy z sieciami komórkowymi. Info -TV-FM jako właściciel rezerwacji częstotliwości i autor oferty programowej dla telewiji mobilnej bezkustecznie starało się zainteresować operatorów komórkowych hurtową ofertą mobilnej telewizji.

Magna Polonia już raz oficjalnie zaprezentowała szacunki, jakie straty poniosła w związku z tym, że do realizacji planu Info-TV-FM nie doszło. Swoje roszczenia wobec operatorów szacowała na ponad 600 mln zł.

UOKIK stwierdził zmowę telekomów, gdy kierowała urzędem Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. W korespondencji z rpkom.pl wyraziła niedawno opinię, że gdyby losy sprawy zależały od niej – UOKIK odwołałby się od decyzji SOKIK. Obecnie urzędem kieruje Adam Jasser.

Treść można znaleźć na stronie kancelarii Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer.

Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów