Jest uzasadnienie SOKIK do uchylenia kar za mobilną TV

Publikacja: 28.08.2015 09:27

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał uzasadnienie do wyroku z 19 czerwca, którym SOKIK uchylił decyzję urzędu antymonopolowego z 2011 roku o karach dla czterech sieci komórkowych – Polkomtela, P4, Orange Polska i T-Mobile Polska – za zmowę na rynku telewizji mobilnej.

To oznacza, że w najbliższym czasie można się spodziewać decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy odwoła się od decyzji SOKiK-u, czy też nie.

Jak do tej pory na pytania w tej sprawie UOKIK odpowiadał, że uzasadnienia jeszcze nie otrzymał.

„W sprawie niniejszej Prezes UOKiK uznał, że operatorzy stosowali określone środki służące koordynacji zachowań, które miały oparcie w ich zgodnej woli wspólnego oddziaływania na rynek, w szczególności na relacje każdego z nich z (…). Zdaniem Prezesa porozumienie operatorów, które nie przybrało formy wiążącej umowy, było realizacją wspólnego planu kształtowania relacji z (…) i ograniczyło zakres decyzji rynkowych podejmowanych przez każdego (…) samodzielnie.

W ocenie Sądu opisane w decyzji zachowania operatorów nie dowodzą, że były realizacją wspólnego planu kształtowania relacji z innym przedsiębiorą tj. z (…), a ponadto zachowania operatorów dotyczące ich relacji z (…) były adekwatne do istniejących warunków rynkowych oraz były urzeczywistnieniem realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego jakim było utworzenie za zgodą Prezesa UOKiK wspólnego przedsiębiorcy, który miał być hurtowym dostawcą usługi telewizji mobilnej w systemie (…).” – czytamy m.in. w uzasadnieniu SOKIK-u.

Decyzja UOKIK ws. apelacji będzie materialnie istotna zarówno dla czterech sieci komórkowych (niektóre utworzyły rezerwy w związku z nałożonymi karami).

Czeka także na ruch urzędu antymonopolowego spółka Magna Polonia, która była udziałowcem spółki Info-TV-FM – niedoszłego beneficjenta współpracy z sieciami komórkowymi. Info -TV-FM jako właściciel rezerwacji częstotliwości i autor oferty programowej dla telewiji mobilnej bezkustecznie starało się zainteresować operatorów komórkowych hurtową ofertą mobilnej telewizji.

Magna Polonia już raz oficjalnie zaprezentowała szacunki, jakie straty poniosła w związku z tym, że do realizacji planu Info-TV-FM nie doszło. Swoje roszczenia wobec operatorów szacowała na ponad 600 mln zł.

UOKIK stwierdził zmowę telekomów, gdy kierowała urzędem Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. W korespondencji z rpkom.pl wyraziła niedawno opinię, że gdyby losy sprawy zależały od niej – UOKIK odwołałby się od decyzji SOKIK. Obecnie urzędem kieruje Adam Jasser.

Treść można znaleźć na stronie kancelarii Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał uzasadnienie do wyroku z 19 czerwca, którym SOKIK uchylił decyzję urzędu antymonopolowego z 2011 roku o karach dla czterech sieci komórkowych – Polkomtela, P4, Orange Polska i T-Mobile Polska – za zmowę na rynku telewizji mobilnej.

To oznacza, że w najbliższym czasie można się spodziewać decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy odwoła się od decyzji SOKiK-u, czy też nie.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek