Polkomtel poinformował, że podobnie jak P4 przygotował i rozesłał aneksy do umów interkonektowych, którymi chce wdrożyć nowe stawki MTR ustalone ostatnimi decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

– We wtorek 18 grudnia br. Polkomtel wysłał do wszystkich operatorów projekty aneksów do umów IC [interkonektowych – przyp. rpkom.pl] zmierzające do wprowadzania od 1 stycznia 2013 r. stawki MTR w wysokości 0,0826 zł. Potwierdza to wolę operatora sieci Plusa dobrowolnego wdrożenia do współpracy międzyoperatorskiej obowiązków regulacyjnych, których termin obowiązywania wyznaczony został na pierwszy dzień przyszłego roku – podał Polkomtel w informacji prasowej.

Jak dowiadujemy się jednak u przedstawicieli P4 Plus zaproponował – przynajmniej im – aneks, który wdraża tylko przejściową stawkę 8,26 grosza, jaka na mocy decyzji UKE ma obowiązywać od stycznia. W aneksie nie ma jednak mowy o stawce 4,29 grosza, jaka na mocy tej samej decyzji miałaby obowiązywać od lipca 2013.

– P4 oczekuje na podpisanie przez Polkomtel aneksu podpisanego i przesłanego przez P4 jako jedynej propozycji realizującej obowiązki wynikające z Decyzji SMP [Prezesa UKE – przyp.rpkom.pl]. Propozycja Polkomtela nie jest wykonywaniem Decyzji SMP, celem Polkomtela jak widać jest jedynie usunięcie asymetrii oraz wprowadzenie wysokiej stawki, w tym przypadku nawet nie przejściowej, bo brak jest w propozycji Polkomtel stawki docelowej – twierdzą przedstawiciele P4.

Dla Playa najkorzystniejsza jest jak najniższa stawka MTR, tymczasem Polkomtel swoją aktualną propozycją aneksu nie chce na razie zapewnić jej realizacji w rozliczeniach od połowy przyszłego roku.