Netia podpisała dwuletnią umowę z Urzędem Miasta Opole na dostarczanie usługi Netia Office Anywhere, czyli  rozwiązania zintegrowanej komunikacji Unified Communications as a Service (UCaaS), integrującej w chmurze telefonię klasyczną, telefonię IP oraz rozwiązanie firmy Microsoft – Lync 2013.

Netia wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ramach umowy z urzędem, uruchomione zostaną usługi Netia Office Anywhere – Unified Communications as a Service (UCaaS).

– Jest to pierwszy tego typu projekt teleinformatyczny (ICT) zrealizowany dla podmiotu z sektora publicznego. Dostarczanie usług w modelu chmurowym zapewnia urzędowi elastyczność w zakresie dopasowywania rozwiązania do własnych potrzeb oraz możliwość stałego poszerzania kręgu osób z niego korzystających  – mówi Rafał Bakalarz, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Netii.

Ponadto, w ramach umowy, Netia dostarczać będzie także łącza transmisji danych oraz dostęp do internetu. Łączna wartość oferty to 405 tys. zł brutto.