Komisja chce zobowiązać niemieckiego regulatora, do wprowadzenie do oferty hurtowej usługi WLR (ang. wholesale line rental). Dzisiaj operatorzy alternatyni mogą korzystać z linii operatora zasiedziałego, ale po takich samych stawkach, jak klienci detaliczni (lub na podstawie indywidualnie wynegocjowanych z DT cen). Dopiero w listopadzie BNetzA rozpoczął procedurę, która ma doprowadzić do zaoferowania przez DT hurtowych usług call-by-call oraz stałej preselekcji. . Komisja zakwestionowała stanowisko BNetzA, że dobrowolne zobowiązania DT do oferowania usług hurtowych, mają taki sam efekt jak decyzje regulacyjne.

– Wzywam niemieckiego regulatora, aby zapewnił operatorom alternatywnym możliwość zaoferowanie niemieckim abonentom wyboru usług i dostawców. Powinni odczuć realne, a nie kosmetyczne, korzyści z rynkowej konkurencji – powiedziała Viviane Reding, wciąż urzędująca komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego. Komisja zwróciła się także do BNetzA, aby nadzorował ceny hurtowe dla alternatywnych operatorów świadczących usługi za pomocą sieci konkurencyjnych Deutsche Telekom. Warunki regulacyjne nie powinny jednocześnie zniechęcać operatorów alternatywnych w lokalne uwalnianie pętli abonenckiej (LLU).