Pod koniec ubiegłego tygodnia Netia sfinalizowała przejęcie krakowskiej sieci Net System.

– To już chyba czterdziesta – od połowy 2007 r. – przejęta przez nas sieć ethernetowa. Przejęliśmy ją wraz 2,1 tys. abonentów – powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii. Wartości transakcji nie ujawnił. Można ją szacować na ok. 2 mln zł. – Tego typu transakcji będzie więcej w 2012 r. – zapowiada szef Netii.

Net System działa na terenie Krakowa i w podkrakowskiej Skawinie. W zasięgu sieci operatora jest 6,5 tys. HP. Netia podejmie modernizację tej sieci do standardu NGA, co w praktyce tego operatora oznacza możliwość świadczenia usług dostępowych w sieci ethernetowej o przepływności do 100 Mb/s. Wymaga to zazwyczaj modernizację linii dowiązujących poszczególne bloki do sieci miejskiej (Net System dysponuje własnym szkieletem metro). Efektem modernizacji będzie udostępnienie usług telewizyjnych w dawnej sieci NetSystem na początku 2013 r.

Jutro rpkom.pl opublikuje wywiad z Mirosławem Godlewskim na temat m.in. planów konsolidacji Telefonii Dialog i Crowleya, dalszych możliwości akwizycyjnych, przewidywań co do rozwoju rynku w przyszłym roku itp.